A Jobbik kezdeményezésére indult el Zugló a sportparkok létesítésére kiírt pályázaton

Július 12-én a Zuglói Önkormányzat Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottság ülésén kezdeményezte Czeglédi János, hogy a bizottság tárgyalja meg az indulás lehetőségét az edzőparkok létesítésére kiírt pályázaton.
Ez azt jelenti, hogy közel 150 négyzetméteren tolódzkodásra, húzódzkodásra, has és hátizom erősítő gyakorlatokra és fekvőtámasz gyakorlatokra, valamint lépcsőzésre, létramászásra, párhuzamos korláton végezhető gyakorlatokra és függeszkedésre alkalmas eszközök kerülnek telepítésre a Zuglóban élők testmozgása érdekében.

Határozati javaslat:

1. Budapest - Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának képviselő-testületének átruházott hatáskörében a Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által a „Nemzeti Szabadidős- Egészség Sportpark Program” címmel meghirdetett pályázatán részt kíván venni. A programon belül a D típusú Sportpark kategória megvalósítását támogatja.
a.) a tervezett beruházás helyszíneit a kerületi főépítész 2016. július 31-ig kijelöli.
b.) a támogatás formája: vissza nem térítendő állami támogatás
c.) az önkormányzat vállalja, hogy eredményes pályázat esetén az eszközök/felépítmények fenntartását, karbantartását, üzemeltetését az öt éves fenntartási időszak végéig ellátja,
d.) az önkormányzat biztosítja a sportpark ingyenesen, bárki általi, korlátozás nélküli használatát, illetve az eszközök őrzését a fent említett időszak alatt.
2. Budapest - Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata e pályázat további lehetőségeként megvizsgálja, hogy a XIV. kerületén van-e alkalmas terület futókör kialakítására.
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására illetve a szükséges intézkedések megtételére.