Helyi hírek

Gusztustalanul kegyetlen provokáció a Fidesz és a Kárpátia együttes ellen

A legliberálisabb közvélemény-kutatók szerint is egyenletesen nő a Fidesz támogatottsága és romjaiban az MSZP, a legtöbb koncertet adó nemzeti rock együttes a Kárpátia, és a liberálisok favoritjai jóval szerényebb nézőszámot tudnak csak produkálni. Wittner Mária fideszes országgyűlési képviselő töretlen népszerűségnek örvend.

Bethlen Gábor Program


A Jobbik Magyarországért Mozgalom programja
a lélekszámban, javakban és szellemében gyarapodó magyar nemzetért


Új erő

Új radikalizmus

Jelen dokumentum a párt által meghirdetett Bethlen Gábor Program első, pontokba szedett, vitaindító változata. Célunk, hogy minél szélesebb körben együtt gondolkodva, bátran, józanul és igaz szívvel nyúlva akár a legfájdalmasabb kérdésekhez is, megvalósítható, közös tervet alkossunk a magyar nemzeti fejlődés érdekében.

Bethlen Gábor a három részre szakadt ország idején, a török Portától függve, vérzivataros nemzetközi helyzetben volt képes politikai, gazdasági, szociális és kulturális értelemben virágzóvá és európai tényezővé tenni az Erdélyi Fejedelemséget. Az ő történelmi példamutatása bizonyítja, ha van átgondolt, felelős stratégia és a megvalósításához szükséges politikai akarat, akkor minden nehézség leküzdhető.
Ezért választottuk Bethlen Gábort programunk égi védnökének.

1. Állam a nemzetért

A tőkés társaságok korában egy olyan ország számára, mint hazánk, kizárólag erős, felelős és aktív állam jelentheti azt a védelmet, amely megóvja a társadalmat a globalizáció káros hatásaitól, és korszerű nacionalizmussal bázist teremt a világban zajló folyamatok kiaknázására. Ennek alapján céljaink a következők:

A magyar államadósság tételes felülvizsgálata és tárgyalások indítása az adósságszolgálatról.
A monetáris politika nemzeti érdekek alá rendelése.
Tételes állami vagyonleltár készítése, a privatizáció felülvizsgálata, a jogsértések feltárásával a visszaéléseket elkövetők szigorú megbüntetése.
A nemzet szempontjából stratégiai fontosságú ágazatok köztulajdonba vétele.
Az Országgyűlés döntsön az uniós források felhasználásáról.
„Hol van a pénz?” néven független szakértőkből álló, tényfeltáró bizottság felállítása a 2002 utáni kormányzati gazdaságpolitikai visszaélések és az állami szintű korrupció kivizsgálására.
A gazdasági miniszter kötelező negyedéves beszámoltatása a magyar gazdaság aktuális helyzetéről a nemzetgazdaság tényleges állapotát tükröző statisztikai adatok alapján.
Az energiaszektorban zajló liberalizációs folyamat megállítása.

2. Állam az emberekért

A neoliberális áldemokrácia helyett – amely a szabadverseny leple alatt kettészakítja a társadalmat egy szűk, nagyon gazdag és egy széles, nagyon szegény rétegre – értékelvű demokráciára van szükség, amelyben az állam kiáll az alapvető értékekért, az igazságos és az egészséges élet feltételeinek biztosításáért. Ennek alapján céljaink a következők:

Az arányos és igazságos közteherviselés megvalósítása.
Az egybiztosítós rendszer fenntartása és az egészségügy szétverésének megállítása.
Progresszív és többkulcsos rendszer révén az átlagjövedelem alacsonyabb terhelése, a kiemelkedően magas jövedelmek adókötelezettségeinek megemelése.
A kötelező magánnyugdíj-rendszer megszüntetése és visszavezetése az állami rendszerbe, oly módon, hogy az egyéni számlavezetés megmarad.
A multinacionális tőke számára biztosított adókedvezmények felszámolása.
A multinacionális cégek támogatása helyett a magyar mikro-, kis- és középvállalkozók (mkkv-k) támogatása, különös tekintettel a családi vállalkozásokra és gazdálkodókra.
Működő-tőke kihelyezésének elősegítése a határon túli magyar és külföldi régiókba.
A szakszervezeti működés feltételeinek kötelező biztosítása a multinacionális cégeknél.
A munkanélküli segélyek közmunkaprogramok elvégzéséhez való hozzárendelése, illetve élelmiszer-, ruha-, gyógyszer- és közüzemi jegyekben való folyósítása.

3. Alkotmányosság

Az 1944-es német megszállással Magyarországot letérítették a jogfolytonosság útjáról, és az alkotmányossági válságot sem a kommunizmusnak, sem a rendszerváltoztató elitnek nem állt érdekében helyreállítani, így a hosszúra nyúlt huszadik századot még nem sikerült lezárnunk. Ennek alapján célunk a következő:

A jelenlegi alaptörvény helyett a Szent Korona-tanra épülő Alkotmány megalkotása.

4. Anyaföldünk

A magyar mezőgazdaság az ország ágazatait tekintve az elmúlt évtizedek legnagyobb vesztesének nevezhető, miközben hazánk természetföldrajzi adottságai lehetővé tennék az erős, exportorientált és versenyképes mezőgazdaságot. Ennek alapján céljaink a következők:

A magyar földtörvény módosításával a tömeges külföldi földszerzés megakadályozása.
A birtokunkban lévő természeti kincsek és erőforrások védelme, ésszerű kihasználása, különös tekintettel a termőföldre, az ivóvízre, a termálvízre és a földgázra.
Az uniós csatlakozási szerződésben meghatározott mezőgazdasági kvóták újratárgyalása, a szerződés azon pontjainak felülvizsgálata, amelyek bizonyíthatóan kárt okoztak és okoznak a magyar gazdáknak és vállalkozásoknak.

5. „Sokasodjatok!”

A társadalmi és gazdasági összeomlással fenyegető – a magyarság legsúlyosabb problémáját jelentő – népességfogyásra egyedül a születések számának jelentős mértékű növelése adhat megoldást. Ennek alapján céljaink a következők:

A már a fogantatásától emberi életnek tekintett magzat valódi törvényi védelme.
A felnevelt gyermek személyi jövedelemadójának 25%-a a szülő nyugdíját növelje.
A családi adózás bevezetése a személyi jövedelemadózás helyett.
A lerombolt lombikbébi-program újraindítása és kiemelt támogatása.
Az egészségügyileg nem indokolt művi meddővé tétel eltörlése.
A társadalmi asszimilációra nem alkalmas csoportok tömeges bevándorlásának megállítása.

6. Családi háttér

Erős társadalom kizárólag egészséges és biztonságot adó családokra épülhet, ezért szükséges a család intézményének törvényi védelme és pozitív diszkriminációja a közélet minden területén, legfőképpen az oktatásban, a kultúrában és a médiában. Ennek alapján céljaink a következők:

A gyermeket nevelő anyákat otthon vagy félállásban foglalkoztató munkaadók számára nagy mértékű adókedvezmények biztosítása.
A főállású anyaság intézményének biztosítása a legutolsó munkahelyi bér 75%-ának megfelelően.
Az egyházi esküvő állami anyakönyveztetése.
A valódi nemzeti és az általános emberi értékeket megjelenítő közszolgálati média működtetése.
A kereskedelmi adók műsorszolgáltatására vonatkozó jogszabályok szigorítása, azok be nem tartása esetében azonnali szankciók életbe léptetése, illetve a sugárzási jog megvonása.
Az örökösödési illeték eltörlése.

7. A legfontosabb befektetés

A magyar oktatás színvonalromlásának megállítása alapvető nemzeti érdek, ezért meg kell óvni oktatási rendszerünk tradicionális értékeit, a tömegesítés tendenciáit pedig ki kell egyenlíteni a minőségi és a nevelési szempontok erőteljes megjelenítésével. Ennek alapján céljaink a következők:

A kétszintű érettségi megszüntetése.
A szakképzés presztízsének visszaállítása és szerkezetének a nemzetstratégiai célokhoz való igazítása.
A magyar tankönyvpiacon lévő túlburjánzás felszámolása, szigorú minőségellenőrzés bevezetése.
A szakmai elitképzés reformjával párhuzamosan a felsőoktatásban megfigyelhető tömegesedés és színvonalromlás megállítása.
Kötelező erkölcs- és hittan bevezetése az általános és középiskolákban.
Kormányzati program a lakossági internethasználat európai átlaghoz való felzárkóztatására.

8. Múltunk a forrásunk

Nincs nemzeti jövő és megmaradás nemzeti tradícióink, szimbólumaink és értékeink ápolása, az igényes magyar kultúrához való hozzájutás elősegítése és népszerűsítése, valamint gyökereink megerősítése nélkül. Ennek alapján céljaink a következők:

Magyar Őstörténeti Intézet felállítása a hun-avar-magyar folytonosság alapján álló kutatások segítése céljából.
A Büntető Törvénykönyvben biztosított törvényi védelem biztosítása a Szent Koronának, a Turul madárnak és az Árpád-sávos zászlónak.
Az egykori kommunista funkcionáriusok törvényi úton történő kizárása a magyar közéletből.
Magyar Nemzeti Vándorszínház felállítása a vidéki kulturális élet fellendítése céljából.
A Szabadság téren álló szovjet emlékmű áthelyezése, a Kossuth téri Károlyi szobor eltávolítása és köztéri szobor állítása Horthy Miklós, Wass Albert, Teleki Pál és Prohászka Ottokár emlékére.
A magyar történelmet hitelesen bemutató játékfilmek, színpadi és zeneművek állami támogatása.

9. Rend a lelke mindennek

Az egészséges nemzetközösség fokozottan ügyel normái betartására és betartatására, a közbiztonság, a rend erősítésére, valamint a bűncselekmények elleni következetes és elszánt küzdelemre. Ennek alapján céljaink a következők:

A legsúlyosabb életellenes bűncselekmények esetében a halálbüntetés újbóli bevezetése.
A börtönbüntetést töltők erőteljes bevonása a közmunkaprogramokba.
A BTK. szigorítása az emberi élet, a biztonság és a tulajdon védelme érdekében.
A hajléktalanok – megfelelő elhelyezésük biztosítása mellett történő – eltávolítása a közterekről.
A válságos helyzetben lévő megyékben a cigánybűnözés megelőzésére és felderítésére szervezeti egység létrehozása a rendőrségen belül.
Önkéntes, területvédelmi alapon szerveződő Nemzetőrség felállítása.

10. A környezetrombolás megállítása

A gazdasági fejlődés eszköz a társadalom jólétének biztosítására, abban az esetben, ha a jelen nem éli fel a jövő lehetőségeit, ezért kötelesek vagyunk óvni környezetünk tisztaságát, amelyet örökül kaptunk, és amelyet örökül kell hagynunk. Ennek alapján céljaink a következők:

„Vigyázat! Génmanipulált termék!”-feliratú szabványcímke kötelezővé tétele a génmanipulált alapanyagot, illetve az ilyen takarmánnyal táplált állatok húsát tartalmazó élelmiszereken.
Energiaültetvények létesítésének állami támogatása a tradicionális mezőgazdasági termelésre nem alkalmas területeken..
A magyar élelmiszerforgalmazási törvények és rendelkezések szigorítása és fokozott betartatása.
A környezetszennyezéssel és hulladéklerakással kapcsolatos szabálysértések és bűncselekmények szigorú szankcionálása.

11. „Minden magyar felelős minden magyarért”

Minél nagyobb és minél egységesebb egy nemzet, annál könnyebben képes átvészelni a történelem viharait és tud gyarapodni, ezért szükséges a határokon átívelő magyar újraegyesítés, a trianoni katasztrófa sebeinek begyógyítása. Ennek alapján céljaink a következők:

Június 4-ének nemzeti emléknappá nyilvánítása.
Magyar állampolgárság az elszakított nemzetrészek magyarjainak.
A határon túli magyarok következetes támogatása autonómia-törekvéseikben.
A Magyar Állandó Értekezlet (MÁÉRT) visszaállítása.
Az Árpád-sávos zászló össznemzeti jelképpé nyilvánítása.

12. Nemzetek Európája

Az Európai Unió jövője nem a megbukott alkotmánytervezet által felvázolt, központosított, a „nagyok” érdekeit szolgáló és a keresztény gyökereket felvállalni képtelen irányzat, hanem a nemzetek sokszínűségére, erejére, hitére és egyenlőségére épülő jövőkép. Ennek alapján céljaink a következők:

Széleskörű és demokratikus társadalmi vita, valamint népszavazás tartása a készülő uniós alkotmányról.
A közös érdekeken alapuló együttműködés kialakítása régiónk országaival az Európai Unió számunkra kedvező jövőjének elősegítése céljából.
Hazánknak az európai érdekek és értékek védelmében való fokozott részvétele, hogy az Unió az amerikai központú gazdasági-kulturális globalizációnak ne közvetítője, hanem gátja legyen.

Oldalak