Jobbikos javaslatra nőhet az önkormányzati lakások száma! -képviselói beszámoló

Zugló képviselő-testülete november 24-én tartotta soros ülését. Az ülésen több napirendi ponthoz is hozzászóltam, a témával kapcsolatban ismertettem a Jobbik álláspontját.

A költségvetési koncepció tárgyalásánál például javasoltam, hogy kerüljön ki belőle az iskolák felújítására szánt összeg, mert a tanintézetek januártól állami kezelésbe kerülnek. Emellett arról is tájékoztattam képviselőtársaimat, hogy az Örs vezér terei aluljáró akadálymentesítéséről a Fővárosi Önkormányzat a következő ülésén tárgyal. Javasoltam, hogy az önkormányzat ennek ismeretében gondolja tovább ez irányú elképzeléseit.

Ezen túlmenően módosító indítványt nyújtottam be a Zuglói Polgármesteri Hivatal dolgozóinak illetményalap emelésére. Azt javasoltam, hogy a törvény adta lehetőségével élve a 2008 óta változatlan 38 650 forintos illetményalapot 2017. januárjától emeljük fel 45 000 forintra.

Módosító javaslatot tettem továbbá a következő évben várhatóan megüresedő, vásárolni, építeni, kiüríteni és bontani tervezett, illetve a bérbe adással hasznosítható önkormányzati bérlakások számára vonatkozóan.

Az ülésen kérdést intéztem a polgármesterhez a 1146 Budapest, Csantavér utca 10. szám alatti ingatlan sorsával kapcsolatban, amelyet 2015-ben előbb 57 millió, majd 2016-ban 72 millió forintért hirdettek meg értékesítésre és amelyre az önkormányzatnak előválasztási joggal bírt. Arra is rákérdeztem, hogy az önkormányzat 72 millió forintra kötött-e adásvételi szerződést, miután az elővásárlási jog érvényesítésérők két alkalommal is határozott a képviselő-testület.
A polgármester válaszából megtudtam, hogy az önkormányzat tulajdonjogi pert indított az ingatlan kapcsán, így egyelőre nem lehet szerződést kötni.